Qovluq yaylı 1267

Artikul nömrəsi: A316L

Papirus

1.9