Oyun xəmiri, Modern clay, 6 rəng 2880

Artikul nömrəsi: A1274L

Papirus

1.1