24 vərəqli dəftər # 819

Artikul nömrəsi: A1018L

V&X

0.5