48 vərəqli dəftər = 827

Artikul nömrəsi: A1020L

V&X

0.77